WorkPlace Big Five

Vahvista itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä toista ihmisiä kohtaan. WorkPlace Big Five Profile™ perustuu nykyaikaiseen, laajimmin tutkittuun persoonallisuustutkimukseen. 

Opi ymmärtämään ihmisten välisiä persoonallisuuseroja ja näiden vaikutusta työtehtävässä suoriutumiseen tai tiimityöskentelyyn. Kaikki persoonallisuudet ovat hyviä, mutta piirteet on osattava ottaa huomioon, jotta voidaan maksimoida sekä yksilö- että ryhmätason hyvinvointia ja suorituskykyä.

WorkPlace Big Five arvioi ihmisen persoonallisuutta. Persoonallisuus muuttuu enintäänkin hyvin vähän ajan saatossa. Sen vuoksi analyysiä ei tarvitse toistaa, vaan samaa raporttia voi hyödyntää useita vuosia.

WorkPlace Big Five tarjoaa kattavasti työkaluja kehittämiseen