RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA
on ennaltaehkäisevää ja
tehokasta terapiaa

Ratkaisukeskeisyys on tulevaisuusorientoitunut terapiasuuntaus, jonka keskeinen tavoite on herättää toivoa. Ratkaisukeskeisyydessä oleellista on keskittyä ihmisen voimavaroihin ja vahvuuksiin sekä etsiä ja tunnistaa niitä asioita, jotka ovat elämässä hyvin. Ratkaisukeskeisessä terapiassa kartoitetaan mitä ihminen haluaisi käsillä olevan ongelman tilalle ja yhdessä tunnistettuihin voimavaroihin ja vahvuuksiin pohjautuen rakennetaan reitti ongelmista ratkaisuihin. Ratkaisukeskeisessä terapiassa seurataan miten asiat etenevät kohti toivottua suuntaa. Lähtökohtana on ajatus: "Jokainen ongelma kätkee sisälleen muutostoiveen".

Lyhytterapia on helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua, jonka kesto vaihtelee yhdestä käynnistä jopa 20 käyntiin. Usein lyhytterapiassa keskitytään tiettyyn, elämänlaatuun vaikuttavaan ongelmaan. Lyhytterapia on hyvin asiakaslähtöistä ja siksi se sopiikin monenlaisiin elämäntilanteisiin ja -haasteisiin. 

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa jo yksikin kerta voi auttaa asiakasta. Ratkaisukeskeiselle terapialle on ainutlaatuista se, että se keskittyy ongelmapuheen sijaan ratkaisupuheeseen; terapiassa keskitytään enemmän ratkaisujen etsimiseen kuin ongelmien kaiveluun. Usein voimavaroihin ja vahvuuksiin keskittyminen auttaa ihmistä kohtaamaan tuleviakin haasteita, sillä terapiaprosessissa itsetuntemus kasvaa. Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa voidaan kutsua myös ohjaukseksi, tapaamiseksi, valmennukseksi tai esimerkiksi konsultaatioksi, joka on luonteeltaan terapeuttinen tai jossa käytetään terapeuttisia keskustelumenetelmiä.

---

Olemme valmistuneet ratkaisukeskeisiksi lyhytterapeuteiksi ja Reteaming-valmentajiksi Lyhytterapiainstituutista. Koulutus sisältää myös psykoterapeuttisten valmiuksien opinnot. Lyhytterapiainstituutti on kansainvälisesti arvostettu ratkaisukeskeisen terapian ja valmennuksen koulutusyhteisö. Instituutti on myös yksi kansainvälisen laadunvalvontayhdistyksen, International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes (IASTI), perustajajäsenistä.