LUE TARINAMME

KEITÄ ME OLEMME

MAIJU MERILÄINEN

Olen työskennellyt yli 10 vuotta viestintäkonsulttina ja -valmentajana sekä HRD-tehtävissä yrityksen sisäisenä valmentajana. Olen taustaltani työhyvinvoinnin ja yrityskulttuurin kehittäjä.

Koulutukseltani olen filosofian maisteri puheviestinnästä, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja ja sertifioitu WorkPlace Big Five -valmentaja. Olen myös valmistunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja reteaming-valmentajaksi Lyhytterapiainstituutista.

Olen loputtoman kiinnostunut ihmisistä ja vuorovaikutuksesta. Ajatteluun, toimintatapoihin ja voimavaroihin perehtyminen on työni ydintä. Haluan auttaa ihmisiä voimaan kokonaisvaltaisesti hyvin. Terapeuttina ja työhyvinvoinnin kehittäjänä pääsen auttamaan yksilöitä ja yhteisöjä lisäämään itsetuntemustaan sekä löytämään omat vahvuutensa. Se on mielestäni äärimmäisen merkityksellistä työtä.

maijumerilainen.fi

LinkedIn

JOHANNA KIVINEN

Olen työskennellyt vuodesta 2008 yritystoiminnassa liiketoimintaprosessien sekä organisaatio- ja tiimitoiminnan kehittämisen parissa. Minulla on kokemusta useiden kymmenien muutos- ja kehitysprojektien vetämisestä, coachaamisesta ja fasilitoinnista erilaisissa organisaatioissa.

Olen valmistunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja reteaming-valmentajaksi. Olen myös lisäkouluttautunut pari- ja ihmissuhdetaitojen, elämäntaitojen ja tunnetaitojen sekä psyykkisen valmennuksen ja positiivisen psykologian parissa. Olen aikaisemmin opiskellut Laurea Ammattikorkeakoulussa sekä Jyväskylän yliopistossa.

Erityisesti lähellä sydäntäni työelämässä ovat modernit organisaatiot ja työyhteisöt, milleniaalijohtaminen, työhyvinvointi sekä mentorointi ja itseohjautuvuus. Haluan auttaa niin organisaatioita kuin yksilöitä kukoistamaan ja valjastamaan käyttöönsä parhaan potentiaalinsa.

johannakivinen.fi

LinkedIn

MIKSI TÄMÄ TYÖ ON MEILLE TÄRKEÄÄ?

OLEMME TYÖSKENNELLEET MURROKSEN KESKELLÄ. 

Työllä on valtava merkitys arjen laatuun, sillä vietämme lähes kolmasosan aikuiselämästämme työtä tehden. Suomalainen työelämä ei kuitenkaan näytä kovin valoisalta.

Vuonna 2020 Kela korvasi mielenterveyden häiriöiden perusteella noin 5 miljoonaa sairauspäivärahapäivää. Vaikka mielenterveyden häiriöiden kasvutrendi sairauspoissaoloina hidastui koronavuonna 2020, asiantuntijat silti ennustavat, että mahdollisesti jo kahden vuoden kuluttua mielenterveyden häiriöt voivat olla yleisin syy suomalaisten pitkiin sairauslomiin.

Mielenterveyden edistämiseen ja hyvinvointiin sijoitettu pääoma maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Esimerkiksi Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan avoin vuorovaikutus johdon ja työntekijöiden välillä lisää hyvinvointia ja parantaa tuottavuutta. Tutkimuksen mukaan työhyvinvointi ja tuottavuus olivat keskimääräistä parempia, jos työntekijä koki saavansa äänensä kuuluville ja jos vuoropuhelu esihenkilön ja työntekijän välillä toimi.

Työhyvinvointi pohjaa siis perusasioihin, kuten vaikutusmahdollisuuksiin, avoimeen toimintakulttuuriin ja hyvään, luottamukselliseen johtamiseen. Olemme kokeneet, miten organisaatioissa voidaan onnistua ja epäonnistua työkulttuurin ja ihmisten hyvinvoinnin kehitystyössä. Siksi haluamme osaltamme auttaa ihmisiä voimaan paremmin työelämässä.

TYÖHYVINVOINTI ON YKSILÖN JA YHTEISÖN YHTEISTYÖTÄ.

Vastuu työhyvinvoinnista ei ole pelkästään organisaatiolla tai työntekijällä vaan molemmilla osapuolilla. Siksi työympäristön tulee tukea onnistumisia ja sallia epäonnistumiset sekä antaa mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan oman työympäristön kehittämiseen.

Mielestämme työympäristön kehittämistä ja yksilöllistä työhyvinvointia ei voida erottaa toisistaan. Siksi kehitimme palvelun, joka huomioi työhyvinvoinnin molemmat puolet; yhdistimme organisaatiokulttuurin kehittämisen ja yksilöterapian.  Terapia ei yksinään riitä, jos työkulttuuri ei tue hyvinvointia. Toimiva työkulttuuri ei myöskään riitä, jos yksilöllä on henkilökohtaisia haasteita.

Me emme tarjoa vain johdon kehitysprojektia, vaan koko organisaation kehitysprojektia. Ihmiset ovat yhdessä vahvempia. Aktiivinen työyhteisön jäsen uskoo omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja ehdottaa rohkeasti muutoksia. Ihmislähtöisellä johtamisella korostetaan sitä, että vaikka työelämä on kovaa ja liiketoiminnassa usein painottuvat numerot, johtamisen ei tarvitse olla sellaista.

Modernin johtamisen kulmakiviä ovat organisaatiokulttuurin sekä hyvinvoinnin johtaminen. Kaikilla on myös yksilöinä sisäänrakennettu tarve tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja kohdatuksi. Missiomme on luoda kokonaisvaltaisesti hyvinvoivia työyhteisöjä ratkaisukeskeisin menetelmin.