KOHTI KUKOISTAVAA TYÖYHTEISÖÄ

PALVELUMME

Kokonaisvaltainen kehitysprojekti yrityksille

Vaihe 1:
KARTOITUS JA KUUNTELEMINEN

Kartoitetaan nykytila, visioidaan
 ja konkretisoidaan tavoitetila sekä osallistetaan ihmiset muutoksen 
tekijöiksi. 

Vaihe 2:
OPTIMAALINEN TOIMINTAKULTTUURI

Sitoutetaan ihmisiä kehitys- ja toimintasuunnitelman toteuttamiseen, modernisoidaan johtamista ja tuetaan ihmisiä muutoksessa.

   Vaihe 3:
TERAPIA JA VALMENNUS

Tarjotaan kaikille halukkaille yksilö- ja/tai ryhmäterapiaa ja mahdollistetaan
kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus muutoksen keskellä.

Muut palvelumme

RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA

TERAPIA, COACHING 

Tarjoamme tehokasta kertaterapiaa ja/tai ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa yritysten työntekijöille.

Lyhytterapia on tehokas tapa lisätä itsetuntemusta ja edistää työssäjaksamista sekä työhyvinvointia.

Kysy tarjous.
Lue lisää täältä.

ITSETUNTEMUKSEN LISÄÄMISEEN TÄHTÄÄVÄT

VALMENNUKSET & WORKSHOPIT

WorkPlace Big Five
Rakentava vuorovaikutus
Voimavarat ja vahvuudet
Reteaming
Tunnetaitava työyhteisö
Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen
Esiintymisjännitys

Kysy lisää.

TYÖHYVINVOINTIIN KESKITTYVÄT

LUENNOT 

Sanaton viestintä
Elämäntaidot työhyvinvoinnin tukena
Työn merkityksellisyys ja flow
Ratkaisukeskeinen johtaminen
Positiivinen & tunnetaitava johtaminen
Taitava itsensä johtaminen
Itseohjautuvuus 

Sisällöt muovattavissa, kysy tarjous.