Luomme työelämän edelläkävijöitä

ja edistämme työhyvinvointia ratkaisukeskeisesti

Miksi muutosta tarvitaan?

Työelämä on murroksessa. THL:n selvityksen mukaan masennuksen vuoksi menetetään sairaslomina 2,5 miljoonaa työpäivää vuodessa. Haasteina useissa organisaatioissa ovat jäykät rakenteet ja teollisen ajan työkulttuuri.

Asiakkaiden käyttäytymisen muutos sekä henkilöstön kasvavat odotukset haastavat johtajuutta sekä organisaatiokulttuureja uudistumaan ja kehittymään.

Työhyvinvointi on yksilön ja yrityksen yhteistyön tulos. On kaikkien etu, kun työyhteisössä tuetaan niin yhteisöllistä kuin yksilöllistä hyvinvointia, saadaan käyttöön ihmisten vahvuudet ja potentiaalit sekä tehdään töitä nykyaikaisiin vaatimuksiin vastaten.

Miten organisaatio-kulttuuria muutetaan?

Palvelussamme yhdistyvät kulttuurin ja johtamisen kehittäminen sekä työntekijöiden yksilöllisten voimavarojen ja vahvuuksien tukeminen.

Moderni organisaatiokulttuuri rakentuu kolmen vaiheen kautta:

 1. Kohdataan ja kuunnellaan ihmisiä sekä
  visioidaan ja konkretisoidaan tavoitetila

  Millaista työyhteisössä on, kun ongelmat ovat poissa?
  Mitä tulisi olla toisin? 
 2. Luodaan optimaalinen toimintakulttuuri
  Poistetaan turhat toimintamallit ja tehdään työkulttuuriin tarvittavat muutokset ihmisiä kuunnellen ja osallistaen. Muutos on koko työyhteisön vastuulla.
 3. Tarjotaan terapiaa ja coachausta
  Autetaan ihmisiä näkemään omat vahvuutensa ja voimavaransa.

Yhdistämme työssämme hyvinvointia tukevan työkulttuurin ja työntekijän yksilöllisen 
työhyvinvoinnin kehittämisen.

Mitä palvelumme saavat aikaan?

 • Tuottavuutta ja työhyvinvointia
 • Työn imua, flow'ta
 • Luovuutta ja ketteryyttä
 • Luottamusta, avoimuutta
 • Keveyttä ja läpinäkyvyyttä päätöksentekoon
 • Lisääntynyttä itsetuntemusta
 • Ihmisten sitoutumista ja pysyvyyttä
 • Työnantajan houkuttelevuutta
 • Organisaatiokulttuurin ja johtamisen uudistumista

.